Documente

Deschidere dosar de executare silita:


  • Cerere de executare silita1 exemplar original;
  • Titlul executoriu în original – 1 exemplar;
  • Dovada calităţii de reprezentant (împuternicire, contract de mandat, procură, etc.) – 1 exemplar
  • Taxa judicară de timbru în valoare de 20 lei/titlu executoriu

Notificarea actelor prin executor judecatoresc: