Oferta

I. Avans onorariu:

Se agreează împreună cu creditorul avansarea unei sume necesare începerii procedurii, în funcție de volumul de dosare, de natura și complexitatea cauzei.


II. Taxare pe debitor sau pe forma aleasa de executare?

Avansul se va achita pe debitor (dosar), nu pe forma de executare.


III. Platitor de TVA?

Da.


IV. Taxe incuviintare executare silita?

Odata cu formularea cererii de executare, creditoarea va depune taxa judiciara de timbru de 20 lei pentru fiecare titlu executoriu detinut.


V. Alte taxe avans?

In functie de interogarile pe care creditorul doreste a le solicita autoritatilor prin intermediul nostru. Exemplu: ITM, DITL, ANCPI, Evidenta Populatiei, Conturi Bancare, etc.


VI. Diferenta de onorariu?

Se va recupera de la debitor.


VII. Taxe respectiv cheltuieli ulterioare?

In functie de complexitatea dosarului, pot aparea cheltuieli privind evaluarea bunurilor indisponibilizate, actualizarea creantei, solicitare extrase carte funciara, notarea in registrele de publicitate (CF, AEGRM, etc.)


VIII. Se accepta cerere de executare silita in toate formele prevazute de lege?

Creditorul poate alege in formularea unei astfel de cereri, fara perceperea de costuri suplimentare, sau poate indica forma de executare dorita.


IX. Inscrisuri ce insotesc cererea de executare silita (titlu executoriu original sau copie legalizata)?

La cererea de executare creditorul va atasa titlul executoriu in original, taxa judiciara de timbru, eventualele contracte de garantii, cesiune sau informatii detinute despre bunurile debitorului, dovada mandatul daca este cazul.


X. Cum se percep comisioanele in cadrul acordurilor de plata?

Conform dispozitiilor legale, cheltuielile fiind in sarcina debitorului urmarit.